جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌های ترک تشریفات مناقصه سازمانهای مناطق آزاد کیش، اروند، قشم، ارس، چابهار و انزلی شماره216410/ت43894کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیشنهاد مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
1ـ آقای علیرضا موحدی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان عضو هیئت‌های ترک تشریفات مناقصه سازمانهای مناطق آزاد کیش و اروند تعیین می‌شود.
2ـ آقای سیدمحمودرضا حسینی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان عضو هیئت‌های ترک تشریفات مناقصه سازمانهای مناطق آزاد قشم و ارس تعیین می‌شود.
3ـ آقای جعفر آهنگران، مشاور اجرایی و مسئول امور مجامع مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان عضو هیئت‌های ترک تشریفات مناقصه سازمانهای مناطق آزاد چابهار و انزلی تعیین می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 3/11/1388 به تأیید مـقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18908
تاریخ تصویب :
1388/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
ریاست جمهوری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :