جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه داخلی هیئت دولت شماره 216573/ت43932هـدفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 195893 مورخ 8/10/1388 معاونت امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت « معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور» حذف و عبارت « معاون امور حقوقی رییس‌جمهور، معاون امور مجلس رییس‌جمهور» جایگزین آن می‌گردد.
2ـ معاون امور مجلس رییس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای امور اجتماعی و دولت الکترونیک، لوایح، فرهنگی و سیاسی و دفاعی اضافه می‌شود.
3ـ در مواد (31)، (34) تبصره (1) ماده (34) و مواد (35)، (36) و (42) عبارت « معاون امور مجلس رییس‌جمهور» جایگزین عبارت « معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور» می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18908
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :