جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اصلاح مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388 شماره 216135/40852وزارت صنایع و معادن
نظر به اینکه در مصوبه شماره 131195/40852 مورخ 1/7/1388 که براساس متـن پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت « جزء (4)» به اشتباه عـبارت « جـزء (3)» و عبـارت « مدیر آزمایـشگاهی بخش مربوطه» به اشتـباه عبارت « مدیر هماهنـگی تدوین استاندارد و یا نماینده او» تـحریر شده است، مراتـب برای اصـلاح اعلام می‌شود.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18908
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :