جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره57369/344جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/11/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره219781 8/11/1388
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
به پیوست « قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57369/344 مورخ 8/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده1ـ متن زیر به انتهای جزء (ل) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور قبل از پاراگراف آخر اضافه می‌شود:
« وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.
به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000/1000) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف می‌باشند. شرکتهای ذی‌ربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هر سه ماه یک بار به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی ارائه می‌نمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکتهای ذی‌ربط پرداخت گردد.»
ماده2ـ حکم بند (14) قانون بودجه سال 1388 کل کشور لغو می‌گردد.
ماده3ـ یک تبصره به این شرح به بند (40) اضافه می‌گردد:
« تبصره ـ فهرست محصولات نهایی مصرفی کشاورزی موضوع این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص و ابلاغ می‌گردد.»
ماده 4ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به جرء (ب) بند (60) اصلاحی مورخ 6/5/1388 الحاق می‌شود:
« تبصره2ـ اعتبارات ردیفهای زیر از کاهش موضوع جزء « ب» بند (60) مستثنی می‌شود:
1ـ صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری.
2ـ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین.
3ـ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان.
4ـ یارانه‌ها (شامل یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، ضرر و زیان خریدهای تضمینی، تعهدات خاص از جمله نیروهای مسلح، دانشگاهها، زندانها، تنظیم بازار و یارانه دارو).
5 ـ بیمه خدمات درمانی.
6 ـ برنامه درمان دانشگاههای علوم پزشکی.
7ـ حق عضویت سازمانهای بین‌المللی.»
ماده 5 ـ دولت مجاز است:
الف) درآمدهای موضوع ردیفهای 110106 و 130102 قانون بودجه سال 1388 کل کشور را تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد.
ب) مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک داراییهای مالی را کسر و به ترتیب بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال به اعتبارات هزینه‌ای و سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال جهت بهسازی، آسفالت و ایمنی راههای روستایی و روکش آسفالت راههای‌روستایی فاقد آسفالت مناسب، هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال آب و فاضلاب روستایی، هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال آب و فاضلاب شهری، پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال بافتهای فرسوده، هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال جهت تکمیل بیمارستانهای در دست‌اجراء وزارت مسکن و شهرسازی، هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال بهسازی و طرح هادی روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به‌دهیاریهای سراسر کشور جهت عمران روستاها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال بقیه طرحهای عمرانی ملی و استانی به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اضافه کند.
ج) کسری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کلیه دستگاههای دارای ردیف مصوب در قانون بودجه سال 1388 کل کشور را از محل منابع مذکور در بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و این قانون تأمین کند.
د) پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلین در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی می‌باشد.
ه‍ ( اعتبار موضوع جزء (5) ردیف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور تا سقف پنج هزار و یکصد میلیارد (5.100.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد. اختصاص مازاد بر آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌استانهایی که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب بوده و یا درآمد مازاد آنها کمتر از میانگین مازاد کل استانها باشد، مجاز است.
ماده6 ـ مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف هزینه‌ای (101600) « شورای نگهبان» کسر و به طرح شماره (10108002) ـ تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانهای شورای مذکور ـ اضافه شود.
ماده 7ـ در جدول شماره (5) قانون بودجه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف (114084) « مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم» حذف و به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف (114020) « شورای عالی حوزه‌های علمیه» اضافه می‌گردد.
ماده8 ـ مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از اعتبارات مربوط به‌بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم در جدول شماره (9) از تملک داراییهای سرمایه‌ای به‌هزینه‌ای تغییر می‌یابد.
ماده9ـ ردیف درآمدی شماره (110501) با عنوان مالیات فروش فرآورده‌های نفتی از استانی به ملی تغییر یابد.
ماده10ـ به عنوان جزء (21) ردیف (530000) توسعه مبارزه با دخانیات، عبـارت «وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی (75%) و تربیت بدنی (25%)» اضافه می‌شود.
ماده11ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان اوراق مشارکت برای طرح غدیر با تعهد بازپرداخت دولت به فروش رساند.
ماده12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط بابت ارزش نفت خام تولیدی را براساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود در پایان هر ماه از محل وجوه حاصل از نفت خام صادراتی (حساب ذخیره ارزی) به صورت علی‌الحساب به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نزد آن بانک واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18910
تاریخ تصویب :
1388/11/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :