×

تصویب‌نامه درخصوص ادغام روستاهای زیرکوئیه و کهنوج از توابع دهستان اسفیچ‌ بخش بهاباد شهرستان بافق در استان یزدبه عنوان روستای «وحدت‌آباد»

تصویب‌نامه درخصوص ادغام روستاهای زیرکوئیه و کهنوج از توابع دهستان اسفیچ‌ بخش بهاباد شهرستان بافق در استان یزدبه عنوان روستای «وحدت‌آباد»

تصویب‌نامه-درخصوص-ادغام-روستاهای-زیرکوئیه-و-کهنوج-از-توابع-دهستان-اسفیچ‌-بخش-بهاباد-شهرستان-بافق-در-استان-یزدبه-عنوان-روستای-«وحدت‌آباد»تصویب‌نامه درخصوص ادغام روستاهای زیرکوئیه و کهنوج از توابع دهستان اسفیچ‌ بخش بهاباد شهرستان بافق در استان یزدبه عنوان روستای «وحدت‌آباد» شماره 217446/ت42754کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 18/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35989/42/4/1 مورخ 28/2/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستاهای زیرکوئیه و کهنوج از توابع دهستان اسفیچ‌ بخش بهاباد شهرستان بافق در استان یزد با هم تجیمع و به عنوان روستای « وحدت‌آباد» شناخته می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 3/11/1388 به تأیید مقـام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18912

تاریخ تصویب : 1388/11/3

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.