×

تصویب‌نامه در خصوص فهرست کالاهای مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)

تصویب‌نامه در خصوص فهرست کالاهای مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)

تصویب‌نامه-در-خصوص-فهرست-کالاهای-مثبت-موضوع-قانون-موافقتنامه-تجاری-اکو-(اکوتا)تصویب‌نامه در خصوص فهرست کالاهای مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) شماره217429/ت43861کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
فهرست کالاهای مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) به تعداد (223) قلم که یک هشتم از کل فهرست قابل ارایه در طول سالهای اجرای موافقتنامه می‌باشد به شـرح جداول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است برای ارسال به دبیرخانه اکو تعیین می‌شود تا در صورتی که هر چهار دولت ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان فهرست کالاهای نهایی خود را برای سال اول به دبیرخانه اکو ارسال نمایند طبق مقررات موافقتنامه، مشمول کاهش سود بازرگانی قرار گیرد.
این کاهش در صورت احراز شرایط فوق در سال اول به میزان (10%) ده درصد سود بازرگانی جاری کالاهای مذکور خواهدبود و به صورت پلکانی و تا رسیدن به کف (15%) پانزده درصد در سالهای بعد ادامه می‌یابد.
این تـصویب‌نامه در تـاریخ 3/11/1388 به تأیـید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18912

تاریخ تصویب : 1388/11/3

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت صنایع - وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.