×

الحاق ماده (28) به آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1387

الحاق ماده (28) به آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1387

الحاق-ماده-(28)-به-آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(7)-قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-برنامه-چهارم-توسعه-اقتصادی،-اجتماعی-و-فرهنگی-و-اجرای-سیاستهای-کلی-اصل-(44)-قانون-اساسی-ـ-مصوب1387الحاق ماده (28) به آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی شماره221645/ت43838هـاصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1387ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 137333/1/63 مورخ 9/9/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1387ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (28) به آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون یادشده، موضوع تصویب‌نامه شماره 99595/ت41336ک مورخ 17/5/1388 الحاق و شماره مواد (28) تا (32) به ترتیب اصلاح می‌گردد:
ماده28ـ به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، دستگاههای مشمول این آیین‌نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل‌واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون و این آیین‌نامه می‌باشند.
ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یادشده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده7 قانون یادشده خواهدرسید.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18915

تاریخ تصویب : 1388/11/4

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.