×

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیران کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیران کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت

تصویب‌نامه-در-خصوص-الحاق-وزیران-کار-و-امور-اجتماعی-و-دفاع-و-پشتیبانی-نیروهای-مسلح-و-معاون-توسعه-مدیریت-و-سرمایه-انسانی-رییس-جمهور-به-ترکیب-اعضای-کمیسیون-علمی،-تحقیقاتی-و-فناوری-هیئت-دولتتصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیران کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب شماره221611/ت43941هـاعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیران کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت اضافه می‌شوند.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18915

تاریخ تصویب : 1388/11/4

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دفتر هیات دولت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.