جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

الحاق عبارت « و مدیران حراست دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها» به بند (ج) ماده (3) آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی شماره221946/ت41528هـوزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1388 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارت « و مدیران حراست دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها» به بند (ج) ماده (3) آیین‌نامه چـگونگی استفاده از خودروهای دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386 اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18915
تاریخ تصویب :
1388/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت اطلاعات
موضوع :