جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص واردات سیصد هزار (300.000) تن روغن نباتی خوراکی دام از محل سهمیه سال 1389 توسط وزارت بازرگانی شماره222594/ت44040نوزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
واردات سیصد هزار (300.000) تن روغن نباتی خوراکی دام از محل سهمیه سال1389 توسط وزارت‌بازرگانی (شرکت مادرتخصصصی بازرگانی دولتی‌ایران) مجاز می‌باشد.
بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران از محل منابع در اختیار خود نسبت به گشایش اعتبار لازم برای خرید مذکور اقدام نماید.
3ـ پرداخت وجه اعتبار مذکور بر مبنای معادل ریالی ده درصد (10%) قیمت خرید با استفاده از علی‌الحساب تسهیلات سال آینده دستگاه مباشر (شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران) صورت خواهدگرفت.
4ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پرداخت مابه‌التفاوت را در بودجه سال 1389 تعهد و تضمین می‌نماید.
5 ـ وزارت بازرگانی متناسب با میزان ذخایر و مصرف کالای مذکور، مسئول اجرای این تصویب‌نامه است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18915
تاریخ تصویب :
1388/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :