جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان لارستان شماره224991/ت43874هـوزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ14/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 156870/42/4/1 مورخ 17/9/1388 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت کشور مکلف است در شهرستان لارستان نسبت به دایرنمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18917
تاریخ تصویب :
1388/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :