جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

رأی شماره 671 الی 684 و 795 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی درخصوص تعیین شماره 87/720 الی 707، 942میزان شهریه دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال تحصیلی 1386 ـ 1385 23/9/1388

تاریخ دادنامه: 23/9/1388
شماره دادنامه: 671، الی 684، 795
کلاسه پرونده: 87/707 الی 720، 942
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: خانمها 1ـ فاطمه قلی‌جعفری 2ـ مائده السادات مطهری 3ـ ندا خازنی اسکویی 4ـ ریحانه هوشمند عباسی 5 ـ شبنم شفیعی 6 ـ افرا تیموری 7ـ حنانه گلشاهی 8 ـ یاسـمن صفائی 9ـ سیما نیک‌خواه 10ـ گلناز شرفی و آقایان 11ـ محمد کتال 12ـ میرکامران مولایی 13ـ مجتبی رجبیان 14ـ سعید فرزادمهاجری 15ـ پدرام معیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مربوط به دریافت شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی.
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، دانشجویان ورودی 1385 دوره شبانه رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بر اساس شهریه‎های ذکر شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‎های تحصیلی کنکور سال 1385 طبق جدول شماره 40 مندرج در صفحات 48 و 49 براساس ردیف 56 این جدول انتخاب رشته کرده‎اند. ردیف 56 جدول شماره 40 تحت عنوان (شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور) بوده و از آنجا که شهریه رشته دامپزشکی بطور جداگانه در دفترچه ذکرنشده‌بود، دانشجویان ردیف 56 را که مربوط به سایر دانشگاهها بوده مبنا قرار داده و بر اساس آن انتخاب رشته کرده‎اند. لیکن در ویژه‎نامه اعلامی اسامی پذیرفته‌شدگان، شرایط تغییریافته و در صفحه سوم این ویژه‎نامه، شهریه متفاوتی از آنچه در دفترچه انتخاب رشته، تعیین‌شده، اعلام گردیده و به صورت غیر قابل تصوری، دانشجویان را تحت فشار قرارد داده است. نکته دیگری که دانشجویان را بسیار متاثر ساخته شهریه متغییر می‎باشد که در هر سال تحصیلی به میزان 10درصد نسبت به سال قبل افزایش می‎یابد. طبق ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شهریه دانشگاهها صرفاً بر اساس آیین‎نامه مصوب هیأت امنای مربوطه که به تایید تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‎رسد، درنظرگرفته خواهدشد و اما در خصوص پرونده مذکور نکته‎ای که می‎بایست به آن توجه شود عبارت از این است که طبق مفاد دادخواست، از ماده 49 قانون برنامه چهارم پیروی نشده و شورای گسترش آموزش عالی، (وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری) طی نـامه شمـاره 8651/22 مـورخ 8/6/1385 بـه سازمان سنجش در خصوص شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی، مصوبه هیأت امنای دانشگاه رانادیده گرفته و لذا شهریه دیگری را به سازمان سنجش اعلام و سازمان سنجش نیز آن را در ویژه‎نامه اعلام اسامی درج کرده است. لذا دانشجویان خود را مشمول بند 56 همان جدول که تحت عنوان « شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور» بوده محسوب و بر مبنای آن انتخاب رشته کرده‎اند. لذا با توجه به اینکه شهریه مطرح شده در ویژه‎نامه اعلام اسامی، شهریه‎ای معادل 3 برابر آنچه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده بود، در نظر گرفته شده و پرداخت این شهریه خارج از توان دانشجویان بوده است. با عنایت به مراتب متقاضی ابطال مصوبه شورای مدیریت دانشگاه دامپزشکی که منجر به پرداخت شهریه غیرقابل پیش‎بینی گردیده بلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات می‎باشند. مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 21227/د مورخ 23/5/1387 اعلام داشته‎اند، اولاً، این سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می‎باشد و همه ساله در کلیه آزمونها بر اساس ظرفیت و شرایط اعلام شده توسط دانشگاهها و با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه مبادرت به پذیرش و معرفی افراد واجد صلاحیت به مراجع علمی کشور می‎نماید و وظایف و اختیارات این سازمان کاملاً مشخص و معین است. بنابراین میزان و اخذ هرگونه شهریه از دانشجویان نوبت دوم توسط هیأت امناء و شورای مرکزی دانشگاهها تعیین و تصویب می‎گردد و به تایید شورای گسترش آموزش عالی می‎رسد. بنابراین تصمیمات و اقدامات دانشگاهها و شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر کاهش یا افزایش شهریه و یا تصویب هر مصوبه‎ای دیگر، ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد و این سازمان صرفاً مجری مصوبات و قوانین و مقررات مربوط می‎باشد. ثانیاً، سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ 27/3/1385 و طی نامه شماره 16243/1 در خصوص میزان شهریه رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای تهران، ارومیه، شهرکرد و مشهد و به جهت درج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته از معاون آموزشی وزارت علوم (شورای گسترش آموزش عالی) استعلام نموده، که شورای مذکور نیز در مورخ 8/6/1387 طی نامه شماره 8651/22 جدول شهریه‎های مصوب رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای فوق‌الاشاره را بعد از چاپ دفترچه‎های انتخاب رشته به این سازمان ارسال‌کرده است. بنابراین میزان شهریه رشته دکترای دامپزشکی در مـورخ 21/6/1385 در ویژه‎نامه اعلام اسامی پذیرفته‎شدگان دقیقاً منعکس‌شده و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده شده است و موارد مندرج در دفترچه راهنما در رابطه با شهریه‎ها اصلاح شده و خود داوطلب نیز در دادخواست تقدیمی به این موضوع اشاره کرده است. علیهذا موضوع افزایش شهریه در ویژه‎نامه مذکور، مربوط به رشته دکترای دامپزشکی در دانشگاههای تهران، شهرکرد، ارومیه و مشهد می‎باشد. در کلیه این دانشگاهها تاکنون اعمال شده است و مورد اعتراض هیچ یک از دانشجویان آن رشته قرار نگرفته است. بنابراین صرف‌اعتراض داوطلب مذکور به این موضوع فاقد توجیه قانونی و کارشناسی می‎باشد. ثالثاً، موضـوع 10درصدی افزایش شـهریه‎های متغیر در کلـیه رشته‎های شبانه صراحتاً در دفترچه
راهنمای انتخاب رشته توضیح داده شده است و این موضوع در خصوص کلیه دانشجویان دوره‎های‌شبانه اعمال می‎شود. لذا تقاضا رد شکایت مشارالیها مورد استدعا است. هیأت‌ عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

از آنجا که طبق جزء (الف) بند 3 از قسمت اول در بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1385 شهریه ثابت و متغیر رشته‎های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) گروه‎های آموزشی غیرپزشکی به استناد نامه شماره5379/15 مورخ 21/1/1381 دفتر هیأت امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و همچنین با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 16/2/1383 شورای معاونین تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین و در دفترچه طی جدولی درج و منعکس گردیده است و با عنایت به اختیارات قانونی هیأت امناء دانشگاهها مندرج در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی در خصوص تعیین میزان شهریه دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال تحصیلی 1386 ـ 1385 که در ویژه نامه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان درج گردیده خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18917
تاریخ تصویب :
1388/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :