جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه و عمران قم شماره227647/ت42649هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی، رفع موانع و سرعت بخشیدن به پروژه‌ها، نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌ها در استان قم « کارگروه توسعه و عمران قم» با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، مجید نامجو وزیر نیرو، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و حمید بقایی رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سه نفر به انتخاب رییس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
2ـ دبیرکارگروه یادشده استاندار و دبیرخانه آن در استانداری قم مستقر خواهدبود.
3ـ در بررسی طرحهای مربوط به سایر دستگاههای اجرایی توسط کارگروه یادشده، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مزبور با حق رأی در جلسه حضور می‌یابد.
اختیار تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی مربوط به موضوعات یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و اختیار تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
5 ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده «19» آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نیرو
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
ریاست جمهوری
موضوع :