جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل نمایندگان ویژه رییس جمهور به منظور اتخاذ تصمیمات لازم برای کاهش آثار ناشی از خشکسالی در کشور شماره227662/ت42649هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر امور مناطق محروم کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به‌منظور اتخاذ تصمیمات لازم برای کاهش آثار ناشی از خشکسالی در کشور، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده یادشده ستاد خشکسالی با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور (رییس)، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، مجید نامجو وزیر نیرو، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و اموراجتماعی، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جلیل بشارتی رییس دفتر امور مناطق‌ محروم کشور، بهرام صناعی رییس سازمان هواشناسی‌کشور و خانم مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد. افراد یادشده به‌عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور یادشده تعیین می‌شوند.
2ـ دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهدبود.
3ـ تصمیمات‌اکثریت نمایندگان یادشده در امور اجرایی موارد یادشده در حکمتصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كار و امور اجتماعی
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :