جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان شماره227687/ت42649هـ



نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت نفت
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور (رییس)، سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت، مجید نامجو وزیر نیرو، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان (در سطح معاونین اعضای ستاد) به دبیری استاندار خوزستان تشکیل می‌شود و تصمیمات آن در صورت لزوم برای سیر مراحل تصویب نهایی به مراجع ذی‌ربط براساس قوانین و مقررات مربوط ارایه می‌شود. دبیرخانه این ستاد در استانداری خوزستان مستقر خواهدبود.
2ـ در بررسی طرحهای مربوط به سایر دستگاههای اجرایی توسط ستاد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مزبور یا نماینده تام‌الاختیار وی با حق رأی در جلسه حضور می‌یابد.
سهم اعتبارات استان خوزستان از قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفـت‌خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور ـ مصوب1385ـ و اصلاحات بعدی آن زیر نظر ستاد یادشده توزیع می‌شود.




معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت كار و امور اجتماعی
ریاست جمهوری
موضوع :