جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان کرمان شماره227706/ت42649هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نیرو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر امور مناطق محروم کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ4/11/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان کرمان با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور (رییس)، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجید نامجو وزیر نیرو، صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلیل بشارتی رییس دفتر امور مناطق محروم کشور و خانم فاطمه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود.
2ـ دبیر کارگروه یادشده استاندار و دبیرخانه آن در استانداری کرمان مستقر خواهدبود.
3ـ وظایف ستاد یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ بررسی و تعیین طرحهای زیربنایی و عمرانی موردنیاز شهرستانهای جنوب کرمان.
ب ـ بررسی و تنظیم راهکارهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه شهرستانهای جنوب کرمان.
ج ـ تدوین و تصویب ساز و کارهای حمایتی از پروژه‌های تولیدی، فرهنگی و خدماتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د ـ برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه متوازن مناطق کمترتوسعه یافته استان با اولویت مناطق جنوب، جنوب غرب و بخشی از شرق استان کرمان و ارایه خدمات حمایتی.
هـ ـ تعیین مأموریت دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحها و پروژه‌های تولیدی و اشتغالزا در مناطق مستعد و نیازمند جنوب کرمان و ارایه خدمات حمایتی.
و ـ اتخاذ تصمیم برای محرومیت زدایی از استان.
ز ـ اتخاذ تصمیم اجرایی برای تسریع در اجرای طرحها و پروژه‌ها.
اختیار تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی مربوط به موضوعات یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و اختیار تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
5 ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده « 19» آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت نیرو
وزارت راه وترابری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
ریاست جمهوری
موضوع :