جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان شماره227696/ت42649هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور هماهنگی، انسجام در تصمیم‌گیری و اقدامهای مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، امور زیربنایی، توسعه و عمران شهری و روستایی، ساختمان و مسکن، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و سایر کمکها و فعالیتهای اقتصادی، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان با عضویت آقایان محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور (رییس)، منوچهر متکی وزیر امورخارجه، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.
2ـ دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهدبود.
3ـ تصمیمات اکثریت نمایندگان یادشده در امور اجرایی موارد یادشده در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند هرگونه کمک، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و فرهنگی را در کشور افغانستان صرفاً پس از هماهنگی با ستاد یادشده و براساس مصوبات آن انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :