جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای کرم رضا پیریایی به عنوان استاندار استان همدان شماره228513/ت44056هـ



وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 18/11/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای کرم رضا پیریایی به عنوان استاندار استان همدان تعیین می‌شود.




معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :