جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رانکوه شماره57222/310/300استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر رانکوه در جلسه مورخ 17/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور برای افق 5 (پنج) ساله، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/5/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :