جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات موادی از اساسنامه صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع) شماره102989/200وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع) و به منظور انجام اصلاحات در موادی از اساسنامه صندوق مذکور، تصویب کرد:
ماده1ـ در ماده (2) اساسنامه عبارت « معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس‌جمهور» جایگزیـن عبارت « رییـس سـازمان مدیـریت و برنامـه‌ریزی کـشور» شـده و « وزیر مسکـن و شهرسازی» و « وزیر تعـاون» به ترکیب اعضای هیـأت امنا اضافه می‌شوند.
ماده2ـ در ماده (3) اساسنامه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره صندوق با پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری و حکم رییس جمهور تعیین می‌شوند.
ماده3ـ جزء « و» بند «4» به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
و ـ کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و قبول هرگونه سپرده اعم از قرض‌الحسنه.
عبارت ذیل به عنوان جزء « ز» به بند «4» اضافه می‌شود:
ز ـ درآمدهای ناشی از فعالیت‌های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی، سود حاصل از سپرده‌های بانکی، عواید حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت.
ماده4ـ در ماده (5) اساسنامه عبارت « مالی» بعد از کلمة « مؤسسه‌ای» و عبارت « و اختیارات» بعد از عبارت « وظایف» اضافه می‌شود.
ماده5 ـ ماده (6) اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) به منظور تحقق مأموریت‌ها و انجام وظایف خود با تصویب هیأت امناء می‌تواند در هر شهرستان، به عنوان شعبه صندوق شهرستان را با نظارت فرمانداری تأسیس نماید.»
ماده6 ـ بند (7) اساسنامه حذف می‌شود.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ لطف‌ا... فروزنده‌دهکردی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18924
تاریخ تصویب :
1388/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارتخانه ها

موضوع :