جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان شماره58891/310/300استاندار محترم استان قم
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 5/11/1388 طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را مورد بررسی قرارداده و با افزایش یکهزار و پانصد هکتار به محدوده قبلی با شرایط زیر موافقت نمود:
1ـ فازهای 4 و 5 طرح قبلی به جنگل‌کاری (صرفاً با استفاده از پساب منطقه ویژه اقتصادی) اختصاص داده شود.
2ـ منطقه ویژه اقتصادی حق فروش زمین‌های الحاقی در طرح توسعه جدید را تا زمان واگذاری 80% از مناطق قابل واگذاری طرح قبلی (فاز 1 و 2 و 3) و آماده‌سازی زمین طرح توسعه جدید را ندارد.
حریم قانونی راه و ماده 17 راهها و راه‌آهن رعایت شود.
4ـ دسترسی‌های به دو منطقه قدیم و جدید، تحت نظارت وزارت راه و ترابری توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی ساخته و هزینه آن از محل اعتبارات منطقه ویژه اقتصادی تأمین شود.
5 ـ نقشه اصلاحی پس از تأیید دبیرخانه شورایعالی به مراجع ذیربط ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18929
تاریخ تصویب :
1388/11/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان قم
موضوع :