جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تمدید مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق مهر امام رضا (ع) شماره244914/ت42363هـ

نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/12/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تمدید مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت حقوق و مزایا با نظر دستگاه مربوط تا پایان سال 1389 مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18936
تاریخ تصویب :
1388/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :