جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تأمین نیروی انسانی موردنیاز مرکز اورژانس تهران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش شماره242241/43307پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 195428/ت43307هـ مورخ 7/10/1388 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت (بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.


دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18936
تاریخ تصویب :
1388/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :