جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

الحاق تبصره به مصوبه 11/2/1385 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شماره6103/310/300استانداران محترم استانهای آذربایجان شرقی ـ آذربایجان غربی ـ اردبیل ـ اصفهان ـ ایلام
بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختیاری ـ خراسان رضوی ـ خراسان شمالی
خراسان جنوبی ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سیستان و بلوچستان ـ فارس ـ قم
قزوین ـ کردستان ـ کرمان ـ کرمانشاه ـ کهکیلویه و بویراحمد ـ گلستان ـ گیلان
لرستان ـ مازندران ـ مرکزی ـ هرمزگان ـ همدان ـ یزد
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/11/1388 مقرر نمود متن زیر به عنوان تبصره به مصوبه مورخ 11/2/1385 شورای عالی اضافه شود:
تبصره2ـ در صـورتیکه بر اسـاس تدقیـق محدوده‌ها (با رعایت شروط فـوق) تا حـد 15% افـزایش یا کاهـش در محـدوده بافـت فرسـوده مصـوب به وجـود بیـاید، تغییرات با تأییـد دبیر شـورای عالی شهـرسازی و معمـاری به عنـوان نظر شورا قابل ابلاغ می‌باشد.
مراتب جهت آگاهی و صدور دستور لازم اعلام می‌گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18936
تاریخ تصویب :
1388/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :