جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

آیین‌نامه تأمین مسکن معلولین شماره255756/ت44169هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/12/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « آیین‌نامه تأمین مسکن معلولین» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تأمین مسکن معلولین

ماده1ـ مشمولین این آیین‌نامه معلولین نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور می‌باشند که در این آیین‌نامه به اختصار معلولین نامیده می‌شوند.
ماده2ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تأمین زمین مناسب برای احداث سی هزار واحد مسکونی در هر سال.
ب ـ تأمین اعتبارات موردنیاز از محل یارانه‌های بخش مسکن به منظور معافیت معلولین از پرداخت هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی زمین، عوارض صدور پروانه ساختمانی، تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی.
ج ـ اعمال حداکثر تخفیف در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی احداث شده هنگام واگذاری به معلولین.
د ـ ارسال جدول توزیع استانی و شهرستانی واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک نیمه‌تمام و تمام‌شده به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به منظور واگذاری به معلولین ظرف پانزده روز.
ماده3ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است براساس امتیازبندی مربوط، نسبت به اولویت‌بندی و معرفی سی هزار نفر از معلولین در هر سال اقدام نماید.
ماده4ـ بانک مرکزی جمهروی اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش توان معلولین در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین مسکن با کارمزد چهاردرصد (4%).
ب ـ افزایش دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات به بیست سال.
ج ـ پرداخت تسهیلات دویست میلیون (200.000.000) ریالی به منظور ساخت هر واحد مسکونی.
د ـ معافیت از پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به تسهیلات.
ماده5 ـ معلولینی که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام نموده‌اند با معرفی سازمان بهزیستی کشور و با انصراف از طرح یادشده با اولویت مشمول این آیین‌نامه قرار گیرند و یا با تغییر قراردادها از امتیازات این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18946
تاریخ تصویب :
1388/12/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :