جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر اسکو شماره64657/310/300استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر اسکو در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18946
تاریخ تصویب :
1386/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :