جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بخشایش شماره64659/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و با توجه به الـحاق اراضی به مـحدوده شهر بخشایـش در جـلسه مـورخ 24/2/1388 شـورای بـرنامه‌ریـزی و توسعه استان، ضـمن تنفیذ مصـوبه مذکـور به میزان حداکثر 3/4 هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18946
تاریخ تصویب :
1388/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :