جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی برای سال 1389 شماره 79526/07/88مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است از ابتدای سال 1389 از 150.000 ریال به 200.000 ریال افزایش می‌یابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :