جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

رأی شماره‌های 760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمی‌باشد شماره هـ/88/674تاریخ: 28/10/1388
شماره دادنامه: 760
کلاسه پرونده: 88/674
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدعلی سمیعی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه هشتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1119 موضوع شکایت آقای نصرت‌اله قدرت‌آبادی، به طرفیت، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای مشمولیت موکل به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و استحقاق دریافت حقوق و مزایای متعلقه در ازای هر یک سال اسارت 2 سال سابقه خدمت معادل 28 ماه و 14 روز براساس آخرین حقوق دریافتی طی دادنامه شماره 174 مورخ 19/1/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً حسب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت، شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‎گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ثانیاً شاکی فوق از آزادگان انقلاب اسلامی بوده وکارت شناسایی موید این موضوع بوده و بنیاد شهید نیز طی نامه شماره 19807/850/28231 مورخ 2/11/1386 تایید نموده است، شاکی به مدت 26 ماه و 15 روز در زندان رژیم طاغوت در حبس بوده است. رابعاً طبق ماده 10 دستورالعمل اجرای موضوع بخشنامه شماره 96018 مورخ 24/8/1369 ریاست جمهوری هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 قانون مذکور از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد و کسر سال نیز به تناسب قابل احتساب خواهد بود، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه طرف شکایت به اعمال ماده 13 قانون فوق در مورد شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ب ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1011 موضوع شکایت آقای محمدعلی سمیعی به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی به خواسته پرداخت دو برابر حقوق و مزایا در مدت اسارت طبق ماده 13 قانون آزادگان طی دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه با ملاحظه قانون اعطای تسهیلات مربوط به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب محکومیت سیاسی داشته‎اند مصوب سال 1377 و قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 1368 و لایحه جوابیه طرف شکایت، همچنین لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/1358 و لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب 6/9/1358 هیچ گونه حقوقی بابت ایام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوق‎العاده شغل آن ایام پیش‎بینی نشده است و در واقع خواسته شاکی مبنی بر پرداخت دو برابر حقوق دریافتی فعلی بابت مدت اسارت فاقد محمل قانونی است. لذا حکم به رد شکایت وی را صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مدلول آرای صادره از شعب یازدهم و هشتم دیوان مبتنی بر استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار است در نتیجه تعارض بین آراء مذکور محرز می‎باشد و با توجه به اینکه مقررات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت، لذا استناد به ماده مذکور از حیث پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دوران اسارت صحیح نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 شعبه یازدهم که بر همین معنی صادر شده و حقوق ومزایای دوران اسارت را قابل پرداخت ندانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :