جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قائمیه شماره60133/310/300



استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر قائمیه در جلسه مورخ 25/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
تعیین وضعیت پلاک‌های مسکونی قرارگرفته در حریم خط انتقال فشار قوی 66 کیلوولت در ضوابط و مقررات پیشنهادی.
2ـ عـبور کمربنـدی جنوبی از داخـل اراضی دایر زراعی مورد بازنگری جـدی قرار گیرد.
3ـ جهت صیانت از باغات موجود کاربری کلیه اراضی بین دو مسیل شهر حدفاصل اراضی مسکونی موجود و کاربری پذیرایی جهانگردی پیشنهادی به فضای سبز و تفرجی تغییر یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/7/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :