جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

مصوبه «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای شماره11104/88/دش



فرهنگ عمومی استان (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)»
مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 657 مورخ 13/11/1388، براساس مصوبه مورخ 17/9/1388 شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) را به شرح ذیل تصویب نمود:
«24 ـ یکـی از اعضـای واجد شرایـط و صلاحیت فرهنگـی شورای اسلامی استـان به‌‌انتخاب آن شورا»

رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18954
تاریخ تصویب :
1388/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :