جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان» شماره11105/88/دشمصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 657 مورخ 13/11/1388، براساس مصوبه مورخ 17/9/1388 شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ یکی از اعضای واجد شرایط و صلاحیت فرهنگی شورای اسلامی شهرستان به انتخاب آن شورا و با حق رأی، در ترکیب شورای فرهنگ عمومی آن شهرستان عضویت می‌یابد».

رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18954
تاریخ تصویب :
1388/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی
موضوع :