جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

مصوبه «عضویت رئیس شورای‌عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی شماره11107/88/دش(مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)»
مصوب جلسه 657 مورخ 13/11/1388 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 657 مورخ 13/11/1388، براساس مصوبه مورخ 17/9/1388 شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، عضویت رئیس شورای‌عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ـ رئیس شورای‌عالی استانها»
رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژادنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18954
تاریخ تصویب :
1388/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :