جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (88) قلم از کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه، به شرح جداول شماره 262774/ت44187کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی (88) قلم از کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه، به شرح جداول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18959
تاریخ تصویب :
1388/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :