جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز شماره64604/310/300استاندار محترم استان خوزستان
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 19/11/1388 و پیرو تصویب مکان زمین واقع در جوار روستای بنه نعیمه در جلسه مورخ 13/7/1388، به منظور تأمین مسکن مهرشهر رامهرمز و بررسی پاسخ سئوالات مطروحه بدینوسیله با ایجاد این شهرک در جوار شهر رامهرمز با شرایط زیر موافقت نمود:
1ـ نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک کاربری اراضی زراعی و باغها" href="/tags/10892/قانون-حفظ-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغها/" class="link">قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مورد این زمین اخذ شود.
2ـ ضمن حفظ حرائم راه، راه‌های دسترسی به این زمین با هماهنگی اداره کل راه و ترابری استان به صورت تقاطع همسطح یا خط کندرو تأمین شود.
3ـ مراحل اجرای شهرک در دو مرحله و براساس دستورالعمل شهرک‌سازی صورت‌پذیرد.
خواهشـمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیـه مراجع ذیـربط منعکس شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18968
تاریخ تصویب :
1388/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :