جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرمهین شماره1561/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به‌ تصویب طرح جامع شهر فرمهین در جلسه مورخ 18/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18974
تاریخ تصویب :
1388/7/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :