جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌‍‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب1388 شماره13942/422جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/3/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره55646 16/3/1389
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13942/422 مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌‍‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب1388

ماده واحده ـ دو ماده به شرح زیر به عنوان مواد (14) و (15) به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 الحاق و ماده (14) فعلی به عنوان ماده (16) اصلاح می‌شود:
ماده14ـ در صورت وجود مجوز جذب و استخدام، وزارت آموزش و پرورش مکلف است استخدام کلیه معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط مطابق مفاد قانون فوق‌الذکر را در اولویت قرار دهد مگر در استانها و یا در رشته‌های موردنیاز که در میان معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط قانون فوق‌الذکر موجود نباشد، که در این صورت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقیمانده سقف تعیین شده در ماده (1) یا براساس ماده (9) قانون فوق‌الذکر می‌تواند اقدام لازم جهت رفع نیازهای خود را به عمل آورد.
ماده15ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس بند (2) قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 12/4/1384 جهت بهبود شاخصهای سلامت در آموزش و پرورش، نسبت به استخدام پنج هزار نفر از مراقبان بهداشت اقدام نماید.
مراقبان بهداشت دارای مدرک فوق‌دیپلم می‌توانند به استخدام پیمانی آموزش و پرورش درآیند و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) قانون موضوع این الحاقیه درباره آنها اعمال می‌گردد.
تبصره ـ استخدام پنج هزار نفر مراقبین بهداشت موضوع این ماده در سقف استخدام شصت هزار نفر معلم حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موضوع ماده (1) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 صورت می‌گیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19011
تاریخ تصویب :
1389/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :