جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر زاهدان شماره8096/310/300
استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 30/1/1389 مغایرت اساسی طرح جامع شهر زاهدان، موضوع الحاق 420 هکتار در دو قطعه تفکیکی از اراضی حریم شهر واقع در غرب شهر زاهدان به محدوده را مورد بررسی قرار داده و به منظور ساماندهی به کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته از جانب تعاونی‌های مسکن ادارات جهاد کشاورزی، برق و سپاه در این محدوده، با الحاق 420 هکتار از حریم شهر زاهدان به محدوده شهر با شروط زیر موافقت نمود:
1ـ طرح تفصیلی زمین‌های مذکور با تأمین کاربریهای خدماتی موردنیاز ساکنین، تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد.
2ـ ساخت و ساز مسکونی و صنعتی در محدوده اراضی واقع در آبخوان شهر زاهدان ممنوع می‌باشد و می‌بایست به کاربریهای غیرآلاینده اختصاص یابد. (ترجیحاً پارکهای جنگلی و عمومی).
3ـ به منظور جلوگیری از آلودگی آبخوان، شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری در این دو قطعه احداث گردد.
4ـ زمینهای متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در ایـن عرصه جمـعاً به مـساحت 90 هکتـار صرفاً به مسکن مهر تعلـق گیرد تـا با تأمـین سـرانه خدمات عمومی موردنیـاز به متقاضیان واجـد شرایط مسکن مـهر اختصاص یابد.
5 ـ در اجرای مصوبه مورخ 3/10/1369 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع « ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهر» و نیز مواد 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، استاندار محترم سیستان و بلوچستان با همکاری شورای اسلامی شهر زاهدان موظفند تمهیداتی اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود که مالکین اراضی مذکور نسبت به واگذاری رایگان زمینهای خود به شهرداری و دستگاه‌های ذیربط، به منظور تأمین معابر عمومی و سایر کاربریهای موردنیاز خدمات شهری (آموزشی، مذهبی، فرهنگی، درمانی....) و یا پرداخت معادل ریالی آن (بهـای کارشناسی روز) به شهرداری و همـچنین هزینه‌های مـربوط به آماده‌سازی را جهت ورود به محدوده شهر پرداخت خواهندنمود و شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمان و یا اتمام بنا و یا پاسخگویی به هر استعلام مالکین، نظر دستگاههای مربوط از جمله (مسکن و شهرسازی، آب و فاضلاب شهری، شرکت توزیع برق و.....) را دریافت کرده باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه مراجع ذیربط استانی منعکس شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19011
تاریخ تصویب :
1389/1/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :