جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

مصوبه « انتخاب 5 عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی» شماره 2262/89/دش(مصوب جلسه 663 مورخ 4/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 663 مورخ 4/3/1389، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و به استناد بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، انتخاب 5 عضو جدید هیأت امناط دانشگاه آزاد اسلامی را به شرح ذیل تصویب نمود:
« آقایان دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، دکتر فرهاد رهبر، دکتر فرهاد دانشجو، خانم دکتر نسرین سلطانخواه و دکتر محمدحسن شجاعی فرد به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شوند.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19016
تاریخ تصویب :
1389/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع :