جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» شماره 2373/89/دش(مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 662 مورخ 21/2/1389 و براساس پیشنهاد مورخ 1/10/1388 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل، تصویب نمود:
« ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط وی».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19016
تاریخ تصویب :
1389/2/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :