جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369 شماره21225/435



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369 که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 19/3/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره68323 6/4/1389
وزارت امور خارجه ـ نهاد ریاست جمهوری (کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین)
قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره21225/435 مورخ26/3/1389 مجلس‌شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369

ماده واحده ـ تبصره ماده (8) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369 حذف و چهار تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می‌گردد:
تبصره1ـ کمیته‌ای تخصصی مرکب از وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات، نفت، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشـکیل می‌شود که فهرست کامل شرکتها و مؤسسات صهیونیستی در سطح جهان و فهرست اشخاص حقیـقی و حقوقی موضوع تحریم را به صورت شفاف ظرف دو ماه پـس از تصویب این قانون ارائه کند و به صـورت سالیانه و یا حسـب ضرورت به روزرسانی نماید.
تبصره2ـ وزارت امور خـارجه موظف است گزارش روند فعالیت کمیته مذکور را سالیانه و همچنین در مواقع مقتضی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید.
تبصره3ـ وزارت امور خارجه موظف است در فرصتهای مقتضی در مجامع جهانی و اجلاسهای بین‌المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و اجلاس غیرمتعهدها، طرح تحریم کالاهای رژیم اشغالگر قدس را مطرح و جهت درج در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها پیشنهاد دهد.
تبصره4ـ سـازمان صدا و سیما موظف است طبق فهرسـت ارائه شـده توسط کمیته تخصصی موضوع تبصره (1) از تبلیغ هر نوع کالای شرکتهای صهیونیستی خودداری نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19028
تاریخ تصویب :
1389/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت امور خارجه
موضوع :