جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اصلاح ماده (7) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار شماره 79769/ت43222هـ

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/4/1389 بنا به پیشنهاد شماره 227969/6769 مورخ 18/11/1388 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (7) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار، موضوع تصویب‌نامه شماره 49137/ت38223هـ مورخ 5/4/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده7ـ نمونه قرارداد واگذاری برای اراضی موضوع این تصویب‌نامه تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 20144/ت39028ک مورخ 15/2/1387 می‌باشد.
میزان اراضی قابل تخصیص و راهکارهای اجرایی مورد نیاز این تصویب‌نامه با رعایت مفاد قرارداد یادشده براساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و تأیید وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.»
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19033
تاریخ تصویب :
1389/4/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :