جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه غرب کرمان (شامل شهرستانهای سیرجان و شهر بابک) شماره 12645/310/300استاندار محترم استان کرمان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/2/1389؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه غرب کرمان (شامل شهرستانهای سیرجان و شهر بابک) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 12/7/1388 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و تصویب نمود.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه غرب کرمان در سال افق طرح (1405) معادل 551 هزار نفر (4/72 درصد شهری و 6/27 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
ضمناً در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19033
تاریخ تصویب :
1389/2/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :