جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره85029/ت44732هـ
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/4/1389 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/11068 مورخ 28/2/1389 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 4053/ت44195ک مورخ 14/11/1389 عبارت « با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی» بعد از عبارت « طراحی جا و مکان مجتمع‌های اداری را» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19040
تاریخ تصویب :
1389/4/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :