جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پاوه شماره21595/310/300

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر پاوه در جلسه مورخ 27/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:
ـ با عنایت به مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان کل کنارگذر شمالی در داخل حریم قرار گیرد و محدوده شهر با ساخت و سازهای موجود تدقیق شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیرشورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19040
تاریخ تصویب :
1388/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :