جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضوابط ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا شماره 88478/44025

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
نظر به اینـکه در ماده (5) تصـویب‌نامه شـماره 251483/ت44025ک مـورخ 17/12/1388 موضوع ضوابط ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، قبل از عبارت « احداث مسکن» عبارت « خرید یا» تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19043
تاریخ تصویب :
1389/4/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :