جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دره‌شهر شماره24535/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با تـوجه به تصویب طرح جامع شهر دره شهر در جلسه مورخ 26/9/1388
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19045
تاریخ تصویب :
1388/9/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :