جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شماره110013/44628

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئـت وزیران در جلـسه مورخ 10/5/1389 با توجه به نظریه رییـس مجلس شـورای اسـلامی مـوضـوع نامـه شمـاره 62134/847هـ/ب مـورخ 3/12/1388 تصویب نمود:
درتبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 عبارت « از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن» جایگزین عبارت « از محل اعتبارات تملک داراییها» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19063
تاریخ تصویب :
1389/5/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :