×

الحاق تبصره (4) به ماده (19) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366

الحاق تبصره (4) به ماده (19) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366

الحاق-تبصره-(4)-به-ماده-(19)-آیین‌نامه-اجرایی-ماده-(46)-قانون-محاسبات-عمومی-کشور-ـ-مصوب-1366الحاق تبصره (4) به ماده (19) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ شماره 112135/ت 45047هـوزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 17/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 76877/1500/52 مورخ 2/5/1389 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (19) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ ، موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409 هـ مورخ 28/4/1368 الحاق می‌گردد:
تبصره 4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است درصورت صلاحدید نمونه‌های اوراق موضوع تبصره‌های (1) و (2) این ماده را برای نگهداری در محیط و شرایط مناسب با رعایت ترتیبات لازم به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتقال دهد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 19067

تاریخ تصویب : 1389/5/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.