جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست رادار تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها شماره112999/45095

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و ترابری
نظر به اینکه جزءهای (3) و (4) بند (ب) تصویب‌نامه شماره 235379/ت41958هـ مورخ 14/12/1387 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌شود.
3ـ DVOR/DME
4ـ DME
دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19067
تاریخ تصویب :
1389/5/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت راه وترابری
موضوع :